Kungörelser

09.05.2018 06:15

Ändringen i Kimito stranddelgeneralplan för fastigheten Hillalandet har vunnit laga kraft.

Fullmäktige i Kimitoöns kommun har den 12.3.2018 godkänt en ändring av Kimito stranddelgeneralplan för fastigheten Hillalandet (322-473-1-5).

Besvär över beslutet har inte lämnats in till Åbo förvaltningsdomstol. Planen har vunnit laga kraft 27.4.2018.

Kimitoön 9.5.2018

KOMMUNSTYRELSEN


Tillbaka till rubrikerna