Kungörelser

20.09.2018 13:06

Anläggande av en elkabel i Bastuviken mellan Lappdal−Bergsböle

Tillståndsansökan enligt vattenlagen
Sökande:  Caruna Ab
Ärende:  Anläggande av en elkabel i Bastuviken mellan Lappdal−Bergsböle och tillstånd till förberedande arbeten.


Tillbaka till rubrikerna