Kungörelser

20.09.2018 13:10

Anläggande av en elkabel i Svartträsket

Tillståndsansökan enligt vattenlagen
Sökande: Caruna Ab
Ärende:  Anläggande av en elkabel i Svartträsket och tillstånd till förberedande arbeten.


Tillbaka till rubrikerna