Kungörelser

14.06.2018 11:40

Beslut enligt miljöskyddslagen

Ändring av miljötillståndet för Dalsbruk hamn

Läs hela kungörelsen HÄR

Beslutet kan även läsas på Regionförvaltningsverkets egna sidor HÄR

Tillbaka till rubrikerna