Kungörelser

05.12.2017 09:18

Beslut enligt vattenlagen

Anläggande av en elkabel i havet mellan Brosund-Näsudden

Läs hela kungörelsen HÄR

Beslutet kan även läsas på Regionförvaltningsverkets egna sidor HÄR

Tillbaka till rubrikerna