Kungörelser

12.04.2018 10:30

Beslut enligt vattenlagen

Nord Stream 2 AG, anläggande av två naturgasrör inom finlands ekonomiska zon samt tillstånd till förberedelser

Läs hela kungörelsen HÄR

Beslutet kan även läsas på Regionförvaltningsverkets egna sidor HÄR

Tillbaka till rubrikerna