Kungörelser

05.10.2018 08:43

Beslut enligt vattenlagen

Klockarudden Ab, kvarhållande av en redan anlagd brygga i havet.


Beslutet kan även läsas på Regionförvaltningsverkets egna hemsidor HÄR

Tillbaka till rubrikerna