Kungörelser

25.10.2018 08:43

Beslut enligt vattenlagen

Caruna Ab, anläggande av en elkabel i Svartträsket och tillstånd till förberedande arbeten.


Beslutet kan även läsas på Regionförvaltningsverkets egna hemsidor HÄR

Tillbaka till rubrikerna