Kungörelser

02.08.2018 14:21

Beslut gällande fiskeriekonomisk kontrollplan

Närings-, trafik. och miljöcentralen i Egentliga Finland ger 1.8.2018 ett beslut i ett ärende enligt miljöskyddslagens 62, 64 och 65 §.

Sökande: Kimitoöns Vatten

Ärende: Godkännande av en fiskeriekonomisk kontrollplan för Kimitoöns Vattens Dalsbruks avloppsreningsverk.

Läs hela kungörelsen samt beslutet (på finska) HÄR

Tillbaka till rubrikerna