Kungörelser

24.04.2018 09:29

Bygg- och miljötillsynsnämndens beslut

Bygg- och miljötillsynsnämnden har gjort följande beslut

Besluten gives efter anslag den 25.4.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på tillsynsenheten.
Besvärstiden utgår 25.5.2018.

Kungörelselista

Tillbaka till rubrikerna