Kungörelser

26.06.2018 06:00

Bygg- och miljötillsynsnämndens beslut

KUNGÖRELSE

Dag för givande av beslut: 28.6.2018

Kimitoöns kommuns bygg- och miljötillsynsnämnd har 18.6.2018 gjort beslut och beviljat förfall av Dalwire Steel Oy Ab:s miljötillstånd på fastigheten Valsverksholmen 322-492-1-622 i Kimitoöns kommun.

Beslutet är framlagt till påseende under tiden 27.6.2018-27.7.2018 i biblioteket i Dalsbruk, Tullbacksvägen 3, 25900 Dalsbruk.

Ändring i beslutet kan sökas genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol innan besvärstidens utgång. Närmare anvisning om sökande av ändring finns som bilaga till beslutet. Besvärstiden utgår 27.7.2018.

Kimitoön 26.6.2018

Bygg- och miljötillsynsnämnden


Tillbaka till rubrikerna