Kungörelser

13.04.2018 10:09

Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Besluten gives efter anslag den 16.04.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på tillsynsenheten.

Besvärstiden utgår 30.04.2018

Kungörelselista

Tillbaka till rubrikerna