Kungörelser

17.04.2018 06:00

Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Besluten gives efter anslag den 18.04.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på tillsynsenheten.

Besvärstiden utgår 02.05.2018

Kungörelselista

 


Tillbaka till rubrikerna