Kungörelser

28.09.2018 10:37

Egentliga Finlands etapplandskaplsplan för tätorternas markanvändning, service och trafik

Läs hela kungörelsen HÄR

Kungörelsen samt bilagor kan även läsas på förbundets webbplats HÄR

Tillbaka till rubrikerna