Kungörelser

15.11.2017 06:00

Hörande i anledning av besvär

Ärende: Byggande av en småbåtshamnn i Ryssviken och tillstånd till förberedande arbeten

Läs hela kungörelsen HÄR

Besvärshandlingarna finns framlagda 15.11-15.12.2017 i kommunkansliet i Kimitoön, Vretavägen 19, Kimito.

Tillbaka till rubrikerna