Kungörelser

01.11.2017 15:34

NTM-centralens beslut gällande Eastern Light Finland 1 Ab:s sjökabelprojekt

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 31 oktober 2017 fattat ett beslut om att tillämpa förfarandet för bedömning av miljökonsekvenser. Beslutet gäller Eastern Light Finland 1 Ab:s sjökabelprojekt i Norra Östersjön, Skärgårdshavet och Finska viken mellan Föglö-Kotka.

Beslutet (på finska) finns framlagt på internet.

Helsingfors den 31 oktober 2017

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Tillbaka till rubrikerna