Kungörelser

28.09.2017 06:00

Planer till påseende

Utkasten till Kimito sgpä, Hillalandet och Ändring av Kyrkoby dp, kvarter 339 och VP område till påseende.

Tekniska nämnden har den 12.9.2017 beslutat att:
  • Inleda planläggning av Kimito strandgeneralplanändring gällande lägenheten Hillalandet 322-473-1-5 samt att sätta planutkastet till påseende under tiden 28.9 – 13.10.2017.
  • Sätta planutkastet till ändring av Kyrkoby detaljplan, kvarter 339 och VP område till påseende under tiden 28.9 – 29.10.2017.
Planerna finns till påseende i Kimito kommunkansli, tekniska kansliet. Planerna finns också på kommunens webbsidor www.kimitoon.fi. Eventuella skriftliga åsikter lämnas under tiden för påseende till Kimitoöns tekniska nämnd, Vretavägen 19, 25700 KIMITO eller per e-post på adressen plan@kimitoon.fi.

Kimitoön 19.9.2017
Tekniska nämnden

Tillbaka till rubrikerna