Kungörelser

04.07.2018 11:01

Regionalförvaltningsverket har beviljat anläggande av en datakabel i Skärgårdshavet och Finska viken mellan Pargas och Kotka.

Beslutet nr 108/2018/2 finns framlagt i Dalsbruks bibliotek, Kimito bibliotek och Västanfjärds bibliotek.Tillbaka till rubrikerna