Kungörelser

08.01.2018 13:25

Samrådsdokument om havsförvaltningsplanen "Statusen i Finlands marina miljö 2018"

NTM-centralen i Egentliga Finland

Läs hela kungörelsen HÄR

Samrådsdokumentet och bakgrundsmaterialet finns till påseende 8.1-16.2.2018 på miljöförvaltningens webbplats HÄR

Tillbaka till rubrikerna