Kungörelser

30.01.2018 08:55

Tekniska nämnden har beviljat följande undantag

Tekniska nämnden har på mötet den 23.1.2018 fattat följande beslut. Besluten ges efter anslag den 31.1.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på planläggningsenheten. Besvärstiden utgår 3.3.2018.

Läs kungörelselistan

Tillbaka till rubrikerna