Kungörelser

22.03.2018 11:15

Tekniska nämnden har beviljat följande undantag

Tekniska nämnden har på mötet den 20.3.2018 fattat följande beslut. Besluten ges efter anslag den 28.3.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på planläggningsenheten. Besvärstiden utgår 30.4.2018.

Läs kungörelselistan

Tillbaka till rubrikerna