Kungörelser

02.05.2018 06:18

Tekniska nämnden har beviljat följande undantag

Tekniska nämnden har på mötet den 24.4.2018 fattat följande beslut. Besluten ges efter anslag den 2.5.2018, då besluten anses komma alla sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på planläggningsenheten. Besvärstiden utgår 1.6.2018.

Kungörelselista

Tillbaka till rubrikerna