Kungörelser

25.10.2017

Tekniska nämnden har beviljat följande undantag och planeringsbehovsavgöranden

Tekniska nämnden har på mötet den 16.10.2017 fattat följande beslut.

Besluten ges efter anslag den 25.10.2017, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på planläggningsenheten. Besvärstiden utgår 26.11.2017.

Läs kungörelselistan

Tillbaka till rubrikerna