Kungörelser

28.11.2017 11:23

Tekniska nämnden har beviljat följande undantag och planeringsbehovsavgöranden

Tekniska nämnden har på mötet den 21.11.2017 fattat följande beslut. Besluten ges efter anslag den 29.11.2017, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på planläggningsenheten. Besvärstiden utgår 30.12.2017.

Läs kungörelselistan

Tillbaka till rubrikerna