Kungörelser

10.09.2018 06:00

Tillsynschefens beslut

Tillsynschefen har gjort följande beslut.

Besluten gives efter anslag den 11.09.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på tillsynsenheten. Besvärstiden utgår 25.09.2018 

Kungörelselista
 

Tillbaka till rubrikerna