Kungörelser

29.10.2018 06:00

Tillsynschefens beslut

Tillsynschefen har gjort följande beslut.

Besluten gives efter anslag den 30.10.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på tillsynsenheten. Besvärstiden utgår 13.11.2018

Kungörelselista


Tillbaka till rubrikerna