Kungörelser

07.12.2018 06:00

Tillsynschefens beslut

Tillsynschefen har gjort följande beslut

Besluten gives efter anslag den 10.12.2018, då besluten anses komma alla berörda sakägare till kännedom. Lovbesluten och dithörande handlingar finns till påseende på tillsynsenheten. Besvärstiden utgår 27.12.2018

Kungörelselista
Tillbaka till rubrikerna