Kungörelser

13.11.2017 11:10

Utkastet till avfallstaxa i Sydvästra Finland fr.o.m. 1.1.2018 finns till påseende 13-27.11.2017

I Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnde bereds en ny avfallstaxa. Den nya taxan planeras att träda i kraft den 1.1.2018.

Taxautkastet baserar sig på avfallslagens (646/2011) 78. och 79. paragrafer. I kommunens avfallstaxa finns bestämmelser om grunderna för de offentliga avfallsavgifterna angående avfall och avfallshanteringsservice som är på kommunernas ansvar (t.ex. insamling och behandling av avfall från hushållen och offentligt verksamheter). I taxan finns även bestämmelser om grunderna för avfallshanteringens grundavgift. Tabeller av de föreslagna euromässiga avfallsavgifterna finns som bilagor till taxan.

Ett utkast till avfallstaxa för Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, Masku, S:t Mårtens, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas, Pemar, Pöytis, Reso, Rusko, Sagu, Salo och Åbo områden finns till påseende i Åbo miljösektorns kundservice på adressen Puolalagatan 5, 2:a våningen, under tjänstetid kl. 09.00–15.00 samt i övriga kommuner. Utkastet finns till påseende också i Åbo stads internet sidor, adress http://www.turku.fi/sv/kungorelser

Skriftliga åsikter om taxautkastet kan lämnas senast den 27.11.2017 kl. 15. Åsikterna ska lämnas till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd PB 355, 20101 Åbo eller per e-post till jatehuoltolautakunta@turku.fi.

 


Tillbaka till rubrikerna