Kungörelser

03.11.2017 Byggnadsinspektörens beslut

Byggnadsinspektören har gjort följande beslut.

Läs mera


28.09.2017 Planer till påseende

Utkasten till Kimito sgpä, Hillalandet och Ändring av Kyrkoby dp, kvarter 339 och VP område till påseende.

Läs mera


Föregående