Näringslivsnämnden

2017-2021

Medlemmar   Ersättare  
Kalevi Kallonen, ordf. C Jonna Lappalainen C
Jill Karlsson, vice ordf. SFP Roger Hakalax SFP
Henrika Enestam SFP Sture Holmström SFP
Michael Oksanen SFP Kerstin Lindholm SFP
Kristian Lindroos SFP Jenny Örnell-Backman SFP
Heidi Loukiainen Saml Diana Kinos FS
Roger Othman FS Sami Lappalainen FS
Per Dannström SDP Rikard Ström SDP
Eija Lang Gröna        Kauko Pietikäinen VF