SO2017-bd-18

Påverka

Ge respons

Om du vill ge respons eller framföra ett önskemål till kommunen, gör det med hjälp av responsblanketten, inte med initiativblanketten.

Invånarinitiativ

Kommuninvårna har rätt att lämna initiativ till kommunen i ärenden som gäller kommunens verksamhet. Initiativet formuleras fritt, men det ska alltid vara skriftligt. Anonyma initiativ handläggs inte. Ett initiativ är inte en fråga. Initiativet handläggs i kommunen av den myndighet vars verksamhetsområde ärendet tillhör. Initiativtagaren får veta vilka åtgärder som har vidtagits på basis av initiativet.

Initiativblanketten kan

Skriv alltid tydligt vad ärendet gäller. Också namn och kontaktuppgifter är obligatoriska.

Vi registrerar initiativet och vidarebefordrar det till den behöriga myndigheten i kommunen. När ärendet har inletts skickar förvaltningen ett meddelande till den adress du gett. Med ärendets diarienummer kan du senare fråga i vilket behandlingsskede ärendet befinner sig.'

Organ för deltagande och påverkan

Utöver nämnderna har kommunen olika råd som är tillsatta av kommunstyrelsen.

Övriga sätt att påverka