Kemiön kunnantoimisto

Servicerådgivning

  • Tel. växel +358 (0)2 426 00
  • E-post: serviceradgivning(at)kimitoon.fi
Kimito kommunkansli, Vretavägen 19, 25700 Kimito
  • Må-ti, to kl. 9–11.30, 12.30–16.00, fre kl. 9–11.30, 12.30–15.00. Obemannat på onsdagar.
Dalsbruks kommunkansli, Malmvägen 2, 25900 Dalsbruk
  • Tisdag-torsdag kl. 9–11.30, 12.30–16.00, fre kl. 9–11.30, 12.30–15.00. Stängt på måndagar.
Västanfjärds bibliotek, Lammalavägen 106, 25830 Västanfjärd

Uppgifter

  • har aktuella blanketter som gäller kommunen
  • bygglovsblanketter
  • broschyrer
  • tar emot aktuella blanketter och ansökningar
  • säljer Action-kort, motionskort, skolskjutsbiljetter
  • handhar postning samt interna postgången m.m

Servicerådgivningen informerar såväl kommuninvånare som personal.