Bidrag

1.3-3.4.2018

Föreningar kan årligen ansöka om bidrag av kultur- och fritidsnämnden, näringslivsnämnden samt från omsorgsavdelningen.

Fotboll

E-blanketter

Bidragsanvisningar


Mer information om kultur- och fritidsnämndens bidrag:

  • Bosse Ahlgren (förnamn.efternamn@kimitoon.fi)
  • Hanna Mehtonen-Rinne (förnamn.efternamn@kimitoon.fi)

Mer information om näringslivsnämndens bidrag:

  • Gunilla Granberg (förnamn.efternamn@kimitoon.fi)

Mer information om omsorgsavdelningens bidrag:

  • Lilian Nordell (förnamn.efternamn@kimitoon.fi)