Bidrag

Föreningar på Kimitoön kan årligen ansöka om bidrag från kultur- och fritidsnämnden, näringslivsnämnden samt från omsorgsavdelningen.

Omsorgsavdelningens bidrag kan sökas av registrerade föreningar vars verksamhet specifikt stöder invånarnas psykiska och/eller sociala hälsa eller bidrar till att göra vardagen smidigare. Verksamheten ska helst vara fortgående över en viss tid.

Mer information om kultur- och fritidsnämndens bidrag:

  • Bosse Ahlgren

Mer information om näringslivsnämndens byalagsutvecklingsbidrag:

  • Gunilla Granberg

Mer information om omsorgsavdelningens bidrag:

  • Lilian Nordell