Motionsverksamhet för vuxna och seniorer

Orkidé-verksamheten ger mera ork

Fritidsenheten ordnar olika motionsgrupper för vuxna, seniorer och åldringar . Motionsgruppen Orkidé är en seniorgrupp som samlas en gång i veckan för att motionera, gymnastisera och spela. Målsättningen med motionsgrupperna är att främja hälsan hos vuxna och seniorer och förhindra och motverka sjukdomar samt upprätthålla och bevara den fysiska rörelseförmågan.
Namnet Orkidé härrör sig från blomman med samma namn, men också från tanken att motionen skall fungera som en ”ork-idè” i vardagen!
Förutom Orkidé-grupperna arrangeras vattengymnastik i Kasnsäs Bad varje fredag kl. 10.30-11.15.

Som idrottsinstruktör för Orkidé- och Kraft i åren-grupperna fungerar Joakim Aho tfn 040-6609 922. Välkommen!

Fritidsenheten i Kimitoöns kommun ordnar motionsgruppen Orkidé för seniorer som samlas en gång i veckan för att motionera, gymnastisera och spela.

Gymgrupper

Fritidsenheten ordnar även ledda gymgrupper inom programmet Kraft i Åren. Målsättningen med verksamheten är att stärka de hemmaboende äldres muskelstyrka och balans och därmed upprätthålla funktionsförmågan.

Fritidsenheten ordnar även ledda konditionssals grupper inom programmet Kraft i Åren. Målsättningen med verksamheten är att stärka de hemmaboende äldres muskelstyrka och balans och därmed upprätthålla funktionsförmågan. Läs mer genom att trycka på gröna bollen!

Gymgrupperna börjar vecka 11 (11.9.2017) på följande ställen:

  • Måndag kl 10.00-11.30 Rehab Center, Kimito
  • Tisdag kl 10.00-11.30 Brukshallen Dalsbruk
  • Torsdag  kl 10.00-11.00 Solkulla , Kimito
  • Fredag kl 13.00-14.00 Brukshallen, Dalsbruk. 
  • Fredag kl. 14.00-15.00 Finsk motionsgrupp i Brukshallen, Dalsbruk