Ungdom

Kimitoöns ungdomssektors viktigaste uppgift är att skapa goda förutsättningar för ungdomsverksamhet och att stödja föreningar och sammanslutningar som driver ungdomsverksamhet.
Tyck till om livet som ung på Kimitoön! Klicka här så kommer du till enkäten.