Väntetider inom äldreomsorgen

Utvärdering av servicebehovet

1-5 dagar

Brådskande hemvård

1-2 dagar

Matservice

1 dag

Trygghetsservice

3 dagar (i medeltal)

Stöd för närståendevård

80 dagar (i medeltal)

Dygnet runt vård

77 dagar (i medeltal)


Enligt lag har en person rätt att få en bedömning av servicebehovet, om det inte är uppenbart onödigt att göra en bedömning.

Uppdaterat 13.11.2017.