HÄLSOCENTRALENS SOMMARINFO 2018

Hälsostationen i Dalsbruk är stängd under tiden 18.6-19.8.2018.
Hälsocentralen ordnar en kostnadsfri samtransport med minibuss varje tisdag under tiden 19.6-7.8. Minibussen startar från läkarmottagningens i Dalsbruk huvudingång kl. 8.00 och tillbaka från Kimito läkarmottagnings huvudingång kl. 10.00 samma dag. Du bokar din plats i bilen samtidigt som du bokar tid till någon av hälsocentralens mottagningar i Kimito. Samtransporten körs av Taxi Mikaela Suominen, som vid behov kan kontaktas på tfn 0400 947 129.

Verksamheten fortgår vid KIMITO HÄLSOSTATION hela sommaren må-fre kl. 8-16 på adressen Vårdbackavägen 4-6, 25700 Kimito.
Ring innan du kommer till läkarmottagningen.                                        Tidsbeställning

-       Läkarmottagning                                                                                tfn (02) 4260 400.

-       Laboratorium                                     tel.tid kl. 13-14                          tfn (02) 4260 454.

-       Munhälsa                                            tidsbokning helst kl. 8-9              tfn (02) 4260 525.

-       Diabetesmottagning                            tel.tid kl. 12-13                          tfn  040 0291 150.

-       Fysioterapi                                         tel.tid må och to kl. 9-10              tfn (02) 4260 434 och
                                                                                                                  040 7660 858.

-       Hälsocentralsjukhus                                                                           tfn (02) 4260 438.

-       Barn-, mödra-och preventivrådgivning, vaccinationsmottagning              tfn (02) 4260 499.

 

Läkarjour vid Kimito mottagning må-fre kl. 8-16. De närmaste läkarjouren under vardagar kl. 16-08 samt veckoslut och söckenhelger är:
Jouren i Salo tfn (02) 7723 611, Sairaalantie 9, 24130 Salo.
Samjouren i Åbo tfn (02) 313 8800, Keramikfabriksgatan 1, 20520 Åbo.

Tandläkarjour dagtid vid Kimito mottagning. Kvällar, veckoslut och söckenhelger i Åbo, Keramikfabriksgatan 1, 20520 Åbo. Tidsbeställning: vardagar kl. 15.30-18, lö-sö och söckenhelger kl. 9-11, tfn (02) 313 1564. Övriga tider utanför tjänstetid kontaktas samjourens infotelefon tfn (02) 313 8800.

Företagshälsovården är stängd 25.6-29.7, tfn (02) 4260 499.

Röntgen är öppen under tiden 16.7-12.8 endast må-ons, tel.tid 12-13, tfn (02) 4260 424.

Ergoterapin är stängd 2-22.7. Övriga tider: tel.tid onsdagar kl. 9-10, tfn (02) 4260 436.
Minnes- och seniorrådgivningen är stängd 18.6-15.7
och har mottagning i rådgivningens utrymmen på Kimito hälsostation 16.7-19.8 på torsdagar och ojämna veckor även på onsdag, tfn (02) 4260 534.

 

Sommargäster vårdas i akuta fall eller med skriftlig vårdplan från hemkommunen.

 

Trevlig sommar!