Svara på enkäten om tandvårdens kvalitet!

Enkäten gäller för kunder som besöker tandvården under tiden 5-25.11.2018.
Svara på enkäten inom två veckor efter ditt besök. Din åsikt och din respons är viktiga för oss när vi utvecklar vården och servicen.

Det tar ca 10 minuter att svara på enkäten. Svaren lämnas anonymt och de behandlas konfidentiellt.

Svaren på enkäten publiceras på THLs webbplats. Din verbala respons skickas också i oidentifierbar form till din egen tandklinik. Informationen används i THLs egna undersökningar och i sådana som görs i THLs regi. Informationen utnyttjas också i utvärderingen av tjänsterna.

Om du har frågor ska du ta kontakt antingen med din hälsovårdscentral eller med THL.

Till enkäten