IMG_3390_SC

Barnskydd

Barnskyddet riktar sig till barn- och familjer. Dessutom ordnar kommunen förebyggande barnskydd för att främja barns och unga personers välfärd. 

Det barn- och familjeinriktade barnskyddet består av:

  • utredning av behovet av barnskydd
  • stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård
  • brådskande placering
  • omhändertagande av barn samt därtill ansluten vård utom hemmet och eftervård.

Genom förebyggande barnskydd främjas och tryggas barns uppväxt, utveckling och välfärd samt ges stöd i föräldraskapet. Förebyggande barnskydd är också särskilt stöd som ges inom ramen för kommunens andra tjänster, såsom vid rådgivningsbyråerna för mödravård och barnavård samt inom annan hälsovård, dagvård, undervisning och ungdomsarbete då barnet eller familjen inte är klient inom barnskyddet.

Om man upptäcker allvarliga brister i vården och omsorgen av ett barn kan barnskyddsanmälan göras till samtliga anställda på socialenheten. 


1 §
Lagens syfte

Lagens syfte är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd. Källa: Barnskyddslagen