Sök

Med sökordet Lediga jobb hittades 2 dokument.
Nedan sökresultaten 1-2.

Lediga jobb Kom till Åbolands skärgård, till Kimitoön! Vi är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 800 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt. Kimitoöns...
... egen budget (Archipelago Partnerships, RIBS, DefenceArch) - Dessutom planeras ett antal mindre projekt relaterade till Finland100-jubileet (totalkostnad 15.000 euro) Som helhet beräknas enhetens projektverksamhet leda och administrera fyra huvudprojekt under 2016. FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN 2017-2019 Kimitoöns kommun upphörde 2016 formellt att vara en kommun i akut strukturomvandling...