Sök

Med sökordet Vuxeninstitutet hittades 15 dokument.
Nedan sökresultaten 1-10.

... Dalsbruk On kl. 10.30-11.30 konditionscirkel i Sisu huset, Kimito To kl. 9.30-10.30 vattengymnastik i Kasnäs Seniorgrupper Vuxeninstitutets motionsgrupper Hälsobyn Hälsobyn är en digital vårdtjänst som erbjuder information och stöd för alla
... antal 2009-2017 650 640 630 620 610 600 590 580 570 560 550 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Personalens antal PERSONALENS ANTAL 31.12. Förvaltning 2009 19 2011 Bildning 35 2010 Utveckling Omsorg MoT Totalt 216 261 88 600 17 209 250 85 580 18 11 212 245 95 581 2012 18 10 202 255 93 578 2013 19 9 199 265 91 583 2014 16 10 204 279 86 595 2015 17 10 194 274 86 581 2016 18 9...
... med situationen året innan och de tidsbundet anställdas antal har ökat med åtta. 6 Personalrapport Personalens antal PERSONALENS ANTAL 31.12. Förvaltning 2009 19 2011 Bildning 35 2010 Utveckling Omsorg MoT Totalt 216 261 88 600 17 209 250 85 580 18 11 212 245 95 581 2012 18 10 202 255 93 578 2013 19 9 199 265 91 583 2014 16 10 204 279 86 595 2015 17 10 194 274 86 581 2016 18 9 204 271 82 584...
... barnomsorgen är att - förankra den förnyade planen för småbarnspedagogik inom dagvården, - utveckla utomhusverksamheten som pedagogisk lärmiljö, - utveckla tvåspråkigheten i det dagliga arbetet. Strategins tillämpning under budgetåret 2018 - Vi går igenom småbarnspedagogikens alla krav och Kimitoöns egna tillägg. - Du Med Naturen som ett naturligt pedagogiskt sätt att arbeta med på alla...
... Kimitoöns filmklubb, som förevisar ett mångsidigt utbud av filmer från olika länder. Klubben fungerar i den unika och anrika biografen Bio Pony vid stranden i Dalsbruk. Då du deltar i vuxeninstitutets klubb har du möjlighet att njuta av klubbens alla filmer. Bland utbudet finns ofta filmer som inte visas på andra biografer. Upplevelsen fördjupas av en kort presentation av filmen och en gemensam...
... i Wilma) Wilma (e-tjänst) Fritid & kultur Ansökan om verksamhets-/projektbidrag Ansökan om specialbidrag Ansökan om följeslagarkort Blanka-biblioteken (e-tjänst) Vuxeninstitutets anmälningsprogram (e-tjänst) Hälsovård Kanta-tjänsterna Val av vårdenhet Tillfälligt behov av vård på en annan ort Äldreservice Ansökan om vårdplats (dagverksamhet, demensavdelning, effektiverat serviceboende,...
... 42 Vuxeninstitutet ............................................................................................................................................................. 42 Styrkor...
... I OMVÄRLDEN 2017-2019 Grupperna inom småbarnspedagogiken ska bildas och lokalerna planeras och användas så att de syften som föreskrivs för småbarnspedagogiken kan uppnås. I en daghemsgrupp får samtidigt vara närvarande högst det antal barn som motsvarar mot tre personer i vård- och fostringsuppgifter. Den subjektiva rätten till dagvård kommer att förändra rätten till dagvård till det...
... ingår samtliga anställda vid 31.12.2016 med undantag av vuxeninstitutets timlärare. De tillsvidare anställdas antal har alltså minskat med fem jämfört med situationen året innan medan de tidsbundet anställdas antal har ökat med 8. Totalt har personalens antal 31.12 ökat med 3. Framtiden Kimitoöns kommuns resultat har uppvisat överskott flera år i rad. Resultatet för 2016 visar ett överskott...
... av utbildningen läsårets planer för förskoleutbildningen, grundläggandeutbildningen och gymnasieutbildningen grunder för antagning av studerande till gymnasieutbildningen avstängning av elev eller studerande val av tjänsterektor och förordnad rektor § 26 Bildningsnämndens finska skolsektion: uppgifter och befogenheter Till finska skolsektionen ansvarsområde hör 1. 2. den finska förskolan den...