Sök

Med sökordet Vuxeninstitutet hittades 13 dokument.
Nedan sökresultaten 1-10.

... 00:00 Ut på gården 2 18.04.2018 00:00 Äppel, Dill & Honung - DALSBRUK Kimitoöns vuxeninstitut Arkadiavägen 3 25700 Kimito Tel. (02) 4260 206, (02) 4260 202 (kl. 9-15) vuxeninstitutet(at)kimitoon.fi Kimitoöns vuxeninstitut - Kemiönsaaren aikuisopisto
... personalenkäter 18 19
... och barn. Materialkostnader tillkommer. Anmälningar senast 16.2 via http://vuxeninstitutet.kimitoon.fi eller tel. (02) 4260 202, (02) 4260206. SÖNDAG 25.2 BIO FIX, VILLA LANDE, KIMITO kl. 15.00 Ballerina svenskt tal, F/K-7, 89 min. 8€. Ungdomsgården BANAN öppen kl. 17-21 TORSDAG 22.2 Buss till SALO HANHIVAARA BOWLINGHALL. Start från Kasnäs kl. 9.15. Pris: Buss + bowling 12€/ person. Mera...
... och aktuellt. I detta syfte är institutet i aktiv växelverkan med kommunens invånare. Strategins tillämpning under budgetåret 2018 Vuxeninstitutet följer aktivt med förändringar och kan snabbt verkställa sådana kurser och föreläsningar, som kommuninvånarna behöver och önskar. Kursernas syfte är att utbilda och fortbilda, men också att skapa samhörighet. Vuxeninstitutet samarbetar aktivt med...
... -2 300 -2 300 -2 300 -2 300 -3 000 -3 000 -3 000 Bidrag Övriga verksamhetskostnader -9 834 -11 855 -12 546 -12 546 -12 546 VERKSAMHETENS KOSTNADER -189 290 -223 362 -195 441 -196 777 -198 123 VERKSAMHETSBIDRAG -188 514 -222 862 -195 441 -196 777 -198 123 67 BILDNINGSAVDELNINGEN Enhet: Utbildningsenheten, barnomsorgen Ansvarsperson: Barnomsorgschef VERKSAMHET Barnomsorgen ansvarar för...
... -11 855 -11 986 -12 191 VERKSAMHETENS KOSTNADER -174 529 -220 124 -223 362 -225 822 -229 659 VERKSAMHETSBIDRAG -169 812 -219 594 -222 862 -225 316 -229 144 69 BILDNINGSAVDELNING Enhet: Barnomsorgen Ansvarsperson: Barnomsorgschef VERKSAMHET Barnomsorgen ansvarar för anordnandet av dagvård för barn under den tid som familjen har behov av tillsyn. Barnet har rätt till dagvård från och med att...
... 42 Vuxeninstitutet ............................................................................................................................................................. 42 Styrkor...
... Vatten Kost och städ Kultur Miljötillsyn Omsorgsavdelningens förvaltning Planläggning Småbarnspedagogik Socialenheten Utveckling Vuxeninstitutet Äldreomsorg Avdelningen för miljö och teknik Lindholm, Greger , Teknisk chef Karlsson, Jill , Byråsekreterare Bibliotek Aarva, Susanna , Bibliotekarie, Dalsbruks bibliotek Eklund, Lotten , Biblioteksfunktionär, vikarie, Kimito bibliotek...
... överskreds inköp av skolmaterial och inventarier med ca 40 000 euro. Största orsaken till överskridningen är att finska förskolan flyttade från Hulta daghem till Taalintehtaan koulu och samtidigt började 6 flyktingbarn i skolan. Möbler och extra skolmaterial inköptes. Även andra skolor köpte extra material och inventarier, som den nya läroplanen förutsätter. Totalt underskreds de...
... till överskridningen är enskilda fall där elever bor så avsides att de inte kan åka med i de vanliga skolskjutsrutterna utan behöver extra taxi- eller båtskjuts. Inköp av inventarier gjordes till verksamheten i det nya daghemmet Silva (kurator och förskola) och Amosparkens skolas färdigt renoverade klassutrymmen. Budgetmedel för det här fanns inte i byggprojektet. Totalt överskreds...